Kuzulu, Ece, Tuğçe Aslan, Gülce Erdoğan, Damla Kanık, ve Durdu Yılmaz. “İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı Ve Örgütsel Bağlılık: ‘Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği’”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2845–2862. Erişim Eylül 25, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1549.