Sucu, Murat. “COVID-19 Salgını Döneminde Havacılık Sektöründe Kriz Yönetimi: Türk Havayolları (THY) Özelinde Bir Durum Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2863–2884. Erişim Mayıs 16, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1550.