Aylan, Fatmanur Kübra, ve Alaattin Başoda. “Scopus Veri Tabanı Üzerinden Etkinlik Pazarlaması Alanına İlişkin Panoramik Bir Bakış”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 1841–1858. Erişim Mart 28, 2023. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1747.