Konyalılar, Nil. “Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 2117–2127. Erişim Mart 28, 2023. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1766.