Boz, Nezihe, ve Ayşe İrmiş. “Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 452–469. Erişim Mayıs 30, 2024. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1886.