Korga, Selda, ve Ceren Dirik. “Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü Ve Bir Gösterge Seti Önerisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 561–577. Erişim Ekim 1, 2023. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1893.