Etci, Hilmi. “Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 578–592. Erişim Mayıs 30, 2024. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1894.