Gül, Tolga. “İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi Ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 3 (Ekim 3, 2023): 2449–2464. Erişim Haziran 20, 2024. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/2023.