Sağlam Arı, Güler, ve Yasin Boylu. “İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 7, no. 3 (Haziran 13, 2021): 123–142. Erişim Ocak 31, 2023. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/252.