Ünlüönen, M. Burak, ve Yasin Boylu. “İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 8, no. 2 (Haziran 13, 2021): 407–426. Erişim Mart 28, 2023. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/327.