Terzi, Ender, ve Yasin Boylu. “Türkiye Ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri Ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 11, no. 4 (Haziran 13, 2021): 3283–3322. Erişim Nisan 17, 2024. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/976.