1.
Demirağ B, Çavuşoğlu S, Dağ K. Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 31 Ocak 2023];12(4):3405-20. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223