1.
Çalış Çağdaş, Büyükakıncı BY. Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 16 Mayıs 2022];13(3):2003-14. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1497