1.
Gizlier Ömer, Yıldız B. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 16 Mayıs 2022];13(3):2162-73. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1508