1.
Çetintürk İbrahim. Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 16 Mayıs 2022];13(3):2223-31. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1512