1.
Vatanseven H, Heperkan HA. Çalışanların Demografik Özellikleri ile İşyerlerindeki Çalışma Koşulları Arasındaki İlişkinin Analizi: Market Zincirleri Örneği. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 16 Mayıs 2022];13(3):2414-39. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1524