1.
Erşin Meta F, Eruygur HO, Tokatlıoğlu İbrahim. Türk Bankacılık Sektöründe Regülasyon-Piyasa Yapısı İlişkisi: Panel Veri AMG Analizi. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 16 Mayıs 2022];13(3):2571-86. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1533