1.
Özcan Gençer E, Ekmekçioğlu EB, Aydoğan E. Temel Benlik Değerlendirmesi ile Öznel Kariyer Başarısı İlişkisinde Proaktif Davranışın Aracılık Rolü. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 28 Mayıs 2022];13(3):2678-95. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1539