1.
Bekiş T, Tosunoğlu N, Sağlam Arı G. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 07 Aralık 2022];13(3):2727-45. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1542