1.
Topaloğlu EE, Metin S. Tüketici Güven Endeksi ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 16 Mayıs 2022];13(3):2832-44. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1548