1.
Konyalılar N. Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. ISARDER [Internet]. 30 Eylül 2022 [a.yer 28 Mart 2023];14(3):2117-2. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1766