1.
Korga S, Dirik C. Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü ve Bir Gösterge Seti Önerisi. ISARDER [Internet]. 28 Mart 2023 [a.yer 01 Ekim 2023];15(1):561-77. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1893