1.
Ünlüönen MB, Boylu Y. İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 28 Mart 2023];8(2):407-26. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/327