Cilt 4, Sayı 3 (2012)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

Faiz Oranlarının Vade Yapısı, Beklenti Hipotezinin Türk Sabit Getirili Menkul Kıymet Piyasasında Test Edilmesi
(Testing the Expectation Theory of the Term Structure of Interest Rates in Turkish Fixed-Income Securities Market)
Sayfa 5-19

Mehmet ARSLAN
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
An Evaluation of Taiwanese B&B Service Quality Using the IPA Model
Sayfa 20-27

Gao-Liang WANG, Chi-Chao LIU, Shiang-Rong TSENG

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tüketicilerin Besin Etiketi İncelenmesi Konusundaki Tutum ve Davranışları
(Attitudes and Behavior of Consumers Related to the Inspection of Food Labels)
Sayfa 28-54

F. Gül AYGEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Linking Flexible-Dynamic Team Structures through Distributed Leadership: A Qualitative Evaluation with Single Design Case Approach and Application of Roster Method
Sayfa 55-69

Aykut BERBER, Yasin ROFCANIN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye’de İç Hatlardaki Havayolu Taşımacılığında Müşteri Tercihi ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Factors That Have Effect on Satisfaction and Preferences of Customers With Regard To Airline Transport within Domestic Flights in Turkey)
Sayfa 70-81

E. Soner ÇELİKKOL, C. Gazi UÇKUN, V. Nadir TEKİN, Şimal ÇELİKKOL

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Herşey Dâhil Sistemin Orta Öğretim Seviyesinde Turizm Eğitimine Etkileri
(All Inclusive Education Secondary Education Level Effects Of Tourism)
Sayfa 82-96

Levent TOLAY

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tanıtım Faaliyetlerinin Turistik Bölge Seçimine Etkisi: Kapadokya Bölgesini Ziyaret Eden Japon Turistlere Yönelik Bir Araştırma
(The Impact of Promotion Activities on Touristic Area Selection: A Case Study of Japanese Tourists Visiting Cappadocia)
Sayfa 97-117

R. Pars ŞAHBAZ, Emrah KESKİN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Ekonomik Değişkenlerin Kadın ve Erkeğin Yaşam Süresine Etkisi
(The Effect of Economic Variables on Life Expectancy of Males and Females)
Sayfa 118-126

Dilek TEKER, Suat TEKER, Mine SÖNMEZ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Finansal Olmayan Performans Algısı Üzerindeki Etkileri
(The Impact of Total Quality Management Practices on Non-Financial Performance Perceptions)
Sayfa 127-147

Fetullah EVLİYAOĞLU, Enis HEMEDOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Araç Sahiplerinin Kasko Sigorta Poliçesi Edinmesinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması
(An Investigation of the Factors Affecting the Purchase of Comprehensive Car Insurance Policies of Vehicle Owners)
Sayfa 148-163

Hakan EYGÜ, Fatih SOĞUKPINAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet