YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 2, Sayı 3 (2010)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
The Prediction Performance of Asset Pricing Models and Their Capability of Capturing the Effect of Economic Crises: The Case of Istanbul Stock Exchange
Varlık Fiyatlandırma Modellerinin Tahmin Performansı ve Ekonomik Krizlerin Etkilerini Yansıtma Güçleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği

Sayfa 3-24
Erol MUZIR, Nuriye BULUT, Süheyla ŞENGÜL
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İşgören Etnosentrizmine Yönelik Bir Uygulama
A Research on Employee Ethnocentrism

Sayfa 25-44
Alptekin SÖKMEN, Serdar TARAKÇIOĞLU
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Consumer Decision-Making Styles and Young-Adult Consumers: An Indian Exploration
Tüketici Karar Verme Sitilleri ve Genç-Yetişkin Tüketiciler: Hindistan Örneği

Sayfa 45-62
Anublav Anand MISHRA
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Job Satisfaction among Pharmaceutical Sales force in South Africa – A Case with Special Reference to Cape Town
Güney Afrika’daki İlaç Mümessillerinin İş Tatmini – Cape Town Örneği

Sayfa 63-74
Vinod Kumar SINGH
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık
UygulamalarıThe Role of Banks In Process Of Sustainable Development and Sustainable Banking Practices in Turkey

Sayfa 75-94
Emine ÖNER KAYA
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet