YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 2, Sayı 1 (2010)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi: Ankara’da Bir Araştırma
(Evaluation of Motivation Factors: A Research in Ankara)
Sayfa 3-20
Serdar TARAKÇIOĞLU, Alptekin SÖKMEN, Yasin BOYLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Özkaynağa Nakit Akımı ve Firmaya (Projeye) Nakit Akımı Yöntemlerinin Bir Projeye Yatırım Kararında Kabul ve Red Açısından Farklı Sonuç Vermelerini Etkileyen Faktörler
(Factors affecting the different results in terms of acceptance and refusal of free cash flow to equity and free cash flow to firm in investment decisions on a project)
Sayfa 21-42
Hasan BAL

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İş görenleri Üzerinde Bir Araştırma
(Job Satisfaction Levels of Employees in Hotel Establisments: A Research on Employees in Resort and City Hotel Establishments)
Sayfa 43-72
Elbeyi PELİT, Yüksel ÖZTÜRK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Altın Arz ve Talebinin Yoğun Olduğu Piyasaların Finans Sektörü ile İlişkileri ve Mevcut Pazar Yapısının Sosyo-Ekonomik Açıdan Analizi:Şanlıurfa ve Yöresinde Ankete Dayalı Bir İnceleme
(Relation of Market Where Gold Supply And Demand is Intensive With Finance Sector and Analyze Of Present Market Structure in Terms Of Socio-Economic: A Study Based On Survey in Şanlıurfa and in the Region)
Sayfa 73-98
Mehmet CİHANGİR, M.Fatih SANCAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı
(Body of Cultural Tourism in Turkey and Need of Product Differentiation Based On Tangible Cultural Assets)
Sayfa 99-120
Bilgehan GÜLCAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet