YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 1, Sayı 1 (2009)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(Relationship Between Organizational Justice and Commitment: A Case Study in Accommodation Establishments)
Sayfa 3-16

İrfan YAZICIOĞLU, Işıl TOPALOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Topkapı Sarayı’nda Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal Taşıma Kapasitesine Yönelik Değerlendirmeleri
(Evaluation of Social Carrying Capacity of Topkapı Palace By Employees and Visitors)
Sayfa 17-30
Kurban ÜNLÜÖNEN, Cüneyt TOKMAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkileri
(
Effects of Films and Television Dramas on Destination Image)
Sayfa 31-52
R. Pars ŞAHBAZ, Arzu KILIÇLAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Uygulanan Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Yöneticilerin Ulaşmak İstedikleri Amaca Etkisi
(Effect of the Applied Performance Methods on the Objective of Managers)
Sayfa 53-64
Derya KARA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
(A Study into Safety Perceptions of Tourist Visiting İstanbul)
Sayfa 65-85
Cihan SEÇİLMİŞ, Kurban ÜNLÜÖNEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yükseköğretimde TKY’nin “Üst Yönetimin Liderliği İlkesine” Akademik Personelin Bakışı
(Views of Academic Staff on The Principle of “Leadership of Top Management” of Total Quality in Higher Education)
Sayfa 85-98
Hüseyin ALKIŞ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet