Kalite Yönetim Sistemi Kavramının Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Okan Bütüner Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Düzce, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1520

Anahtar Kelimeler:

Bibliyometrik analiz- Toplam kalite yönetimi- Kalite yönetim sistemleri

Özet

Amaç – Kalite yönetim sistemi üzerine ele alınan bilimsel yayınların araştırma eğilimlerini incelemektir. Bu nedenle, çalışma kalite yönetim sistemlerinin güncel konularını anlamak ve araştırmaların değişim yönünü incelemek için önemli bir kaynak niteliğindedir. Yöntem – Scopus veri tabanında 1984-2020 yılları arasında yayımlanan İngilizce dilindeki çalışmaların R programı kullanılarak bibliyometrik analizi yapılmıştır. Bibliyometrik analiz sırasında R programının web ara yüzü olan Biblioshiny kullanılmıştır. Yayınlar sınıflandırılarak yıllarına göre eğilimleri incelenmiş; ülkelerine, yayınlandığı dergilerine, atıf sayılarına ve yazarlarına göre incelenmiştir. Bulgular – Alanın temel dergisi “Total Quality Management and Business Excellence”dır. Alanın en fazla referans alınan çalışma ise Terziovski, Samson ve Dow’un “The Business Value of Quality Management Systems Certification Evidence from Australia and New Zealand” isimli çalışmasıdır. Ülkeler arasındaki etkileşim ve ülkelerin yayınları incelendiğinde ise kalite yönetim alanın öncü ülkesinin A.B.D. olduğu söylenebilir. Tartışma – Özellikle 2016’dan sonra kalite yönetim sistemleri üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu yönetim üzerine olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca kültür, süreç ve kalite yönetim sisteminin etkileri üzerine de çalışmalar güncelliğini korumaktadır denilebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Bütüner, O. (2022). Kalite Yönetim Sistemi Kavramının Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2565–2590. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1520

Sayı

Bölüm

Makaleler