For Copyright Transfer

İşletme Araştırmaları Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini doldurmalıdır.