Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Üretiminde Sigorta Şirketlerinin Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Performanslarının Ölçümü

Yazarlar

  • Enes Akkurt Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
  • Muharrem Umut Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1590

Anahtar Kelimeler:

Sigorta- Tamamlayıcı Sağlık- Gri İlişkisel Analiz

Özet

Amaç – Bu çalışmada tamamlayıcı sağlık sigortası üretimi yapan şirketlerin performanslarının belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Bu çalışmada, 2017 – 2021 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren ve tamamlayıcı sağlık sigortası üretimi yapan sigorta şirketlerinin personel sayısı, aktif toplamı, özkaynaklar, teknik kâr/zarar, toplam gelir, sigortalı sayısı ve toplam prim değişkenleri kullanılarak sigorta şirketleri “Gri İlişkisel Analiz” yöntemine göre incelenmiştir. Bulgular – Çalışma sonucunda, tamamlayıcı sağlık sigortası üretimi yapan şirketlerin yıllar itibariyle şirket sayısı bakımından arttığı ve performanslarınınsa aynı seviyede seyrettiği görülmektedir. Şirket performansının belirlenmesinde kullanılan değişkenlerin performans üzerinde etkili olduğu, özellikle sigortalı sayısı ve prim üretimini arttıran şirketlerin performanslarını da arttırdığı tespit edilmiştir. Tartışma – Günümüzde her şirket için olduğu gibi sigorta şirketleri içinde performans düzeyinin belirlenmesi önemli bir husus haline gelmiştir. Kâr elde edilmesi, daha fazla sigortalının sigortalanabilmesi, rakip şirketlerle rekabet edilebilmesi durumları için performans düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın sigortalılar aynı zamanda sigorta şirketleri açısından bilgi ve donanım sağlaması beklenirken, bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara da literatür açısından katkı sağlaması beklenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Akkurt, E., & Umut, M. (2023). Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Üretiminde Sigorta Şirketlerinin Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Performanslarının Ölçümü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 332–346. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1590

Sayı

Bölüm

Makaleler