Depolama Yeri Atama Problemleri İçin Tavlama Benzetimi

Yazarlar

  • Arzu Eren Şenaras Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye
  • Onur Mesut Şenaras Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye
  • Şahin İnanç Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1677

Anahtar Kelimeler:

Depolama Yeri Atama Problemi- Maliyet Hesaplama- Tavlama Benzetimi

Özet

Amaç – Bu çalışmada, depo atama problemini çözmek için Tavlama benzetimi yöntemi Matlab R2017a programında gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Tavlama benzetimi algoritması, tavlama katılarının simülasyonu ile büyük kombinatoryal optimizasyon problemlerini çözme problemi arasındaki analojiye dayanmaktadır. Bu nedenle algoritma "Tavlama benzetimi" olarak bilinmektedir. Bulgular – Bu çalışmada, depo atama problemini çözmek için Tavlama benzetimi algoritması Matlab R2017a programında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Tavlama Benzetimi Yöntemi ile 3303,62 metre/saatlik taşıma gerçekleştirilmiştir. Tartışma – Elde edilen sonuçlar, önerilen Tavlama Benzetimi (TB) algoritmasının depolama yeri atama problemi çözmede oldukça etkin olduğunu göstermektedir. Geliştirilen uygulama sayesinde imalat sistemlerinde çok sayıda yarı mamulün ambar adreslerine atanması gibi farklı türlerde problemleri hızlı bir şekilde çözümü bulunabilecektir.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Eren Şenaras, A., Şenaras, O. M., & İnanç, Şahin. (2023). Depolama Yeri Atama Problemleri İçin Tavlama Benzetimi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 1753–1760. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1677

Sayı

Bölüm

Makaleler