Endüstri 4.0 Sürecinin Hazır Giyim İşletmeleri Üzerindeki Etkileri: Hugo Boss Türkiye Örneği

Yazarlar

  • İsmail Yoşumaz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütahya, Türkiye
  • Belkıs Özkara Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Afyon, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Endüstri 4.0- Hazır Giyim İşletmeleri

Özet

Amaç – Emek yoğun hazır giyim sektöründe endüstri 4.0 süreci ile hızlanan dijitalleşme çabalarının nasıl geliştiğini ve uygulandığını açıklayarak diğer hazır giyim işletmelerine örnek olmaktır. Yöntem – Endüstri 4.0 sürecinin yeni bir kavram olmasından dolayı üzerinde çalışma yapılabilecek işletme sayısı azdır. Bu sebeple çalışmada seçilen işletme, amaçlı örnekleme metotlarından ölçüt durum örneklemesi tercih edilerek seçilmiştir. Ölçüt olarak endüstri 4.0 alanında çalışmalar yapmış veya yapıyor olmak kıstası belirlenmiştir. Bulgular – İşletme endüstri sürecinde çalışanlarında içerisine dahil olduğu ve adına “akıllı veri yönetimi” dedikleri bir bilgi yönetim sistemi kurdukları görülmüştür. Bu bilgi yönetim sistemi kapsamında çalışanlardan ve makinelerden toplanan verilerle operatörlerin performansları, kapasite bilgileri, makinelerin arıza durumları, makinelerin sıcaklık ve titreşim bilgileri, makinelerin kullanılabilirlik durumları, hangi ürünün nerede olduğu bilgisi vs. ortaya çıkarılmaktadır. Aynı zamanda işletmenin aldığı işlerin çalışanların kabileyetlerine göre sınıflandırılarak hangi çalışana hangi işin verilmesinin tespiti kolayca yapılabilmektedir. Tartışma – - Endüstri 4.0 sürecinde yaşanan değişimler işletmeleri veriye ve bilgiye dayalı bir üretim modeline götürmektedir. Bu modelin temelinde çalışanların da bulunduğu bir bilgi yönetim sistemi vardır. Bu modelin yardımcı elemanları da endüstri 4.0 sürecinde kullanılan teknolojilerdir. Çalışmanın diğer çalışmalardan farkı hazır giyim sektöründe endüstri 4.0 süreci uygulamalarının gerçek bir üretim ortamında nasıl yapıldığını ortaya koymasıdır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yoşumaz, İsmail, & Özkara, B. (2021). Endüstri 4.0 Sürecinin Hazır Giyim İşletmeleri Üzerindeki Etkileri: Hugo Boss Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2587–2600. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/925

Sayı

Bölüm

Makaleler