Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr Enerjisi) Üreten İşletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Bülent Yılmaz Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yenilenebilir Enerji- Muhasebe Standartları- Muhasebe Uygulamaları

Özet

Amaç – Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olarak sürekli artan enerji talebi karşısında klasik enerji kaynakları yetersiz kalacağı apaçık ortadadır. Klasik enerji kaynakları olan fosil kaynakların gelecek haricinde mevcut durumda da var olan yetersizliği yadsınamaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye mevcut durum ve geleceğe dair beklentiler karşısında kaynak arama faaliyetlerini artırırken, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının devreye alınması, verimliliğinin üst düzeylere çıkarılması ve içinde bulunulan coğrafyanın avantajlarından faydalanılarak mümkün olan potansiyellerini harekete geçirmek için yoğun bir arayış içinde olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı bu potansiyel çerçevesinde yenilenebilir enerji üreten işletmelerin muhasebe standartları açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Çalışmada, rüzgâr enerji santrali işleten işletmeler için teşvik ve destek mekanizmaları hakkında değerlendirmeler yapılmış, söz konusu teşvik ve destek mekanizmalarına ilişkin yasal mevzuatlar incelenmiş, rüzgâr enerjisi üreten işletmelerin muhasebe yapıları ulusal ve uluslararası mevzuatlar açısından değerlendirilmiştir. Bulgular – Yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan değerlendirmede, geliştirme giderlerinin dâhil edilmesi gerektiği, lisans belgesi ile yürütülecek tüm faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinin, kurulacak santralin özellikli bir varlık olarak değerlendirilmesi gibi hususların önemli kriterler olduğu ortaya konulmuştur. Tartışma – Türkiye fosil yakıtlardaki sıkıntısını enerji sektöründe enerji koridoru yaratıp bir enerji kapısı olarak telafi etmeye çalışırken yerli ve yenilenebilir enerjiye yapacağı yatırımlarla da enerji piyasasında adından söz ettiren kilit bir oyuncu konumuna gelmek istemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında özellikle de rüzgâr enerjisinde değerlendirilmesi gereken imkânlar doğru ve sağlam bir teknik ve finansal analiz doğrultunda yapılacak çalışmalar ile daha da anlam kazanacaktır. Rüzgâr enerjisi ile ilgilenen yatırımcılar için en büyük problemler yasal düzenlemelerin öncesinde doğru ve güvenilir şekilde yapılacak enerji tahminleri ile yapılacak yatırım sonrası elde edilecek getirinin doğru belirlenmesi ve söz konusu getirilerin standartlar çerçevesinde kayıt altına alınmasıdır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B. (2021). Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr Enerjisi) Üreten İşletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2772–2784. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/939

Sayı

Bölüm

Makaleler