Katılım Bankalarının Ekonomik Büyümede Rolü: Mevduat Bankaları İle Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yazarlar

  • Melih Kutlu Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, Samsun, Türkiye
  • Osman Karamustafa Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Rize, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Katılım Bankacılığı- Mevduat Bankacılığı- Ekonomik Büyüme

Özet

Amaç – Bu çalışma, Türkiye’nin 2003 yılı sonrasında gerçekleştirmiş olduğu ekonomik büyümeye katılım bankalarının katkısının olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem – Büyüme ile katılım ve mevduat bankaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tespit etmek için Johansen Eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Uzun dönemli ilişkinin tespit edildiği durumda ilişkinin yönü Tamamen Değiştirilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) yöntemi ile test edilecektir. Uzun dönemli ilişki bulunduğu taktirde nedensellik ilişkisini araştırmak için Granger Nedensellik testi kullanılacaktır. Araştırma için katılım ve mevduat bankalarının toplanan fonlar, kullandırılan krediler ve aktif verileri kullanılmıştır. Bulgular – Test sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile katılım bankaları arasında uzun dönemli ilişki bulunamamıştır. En küçük kareler testinde elde edilen katsayılara göre mevduat bankalarının büyümeye katkısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Mevduat bankaları ile büyüme arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Tartışma – Bu sonuçlara göre mevduat bankaları ve ekonomik büyüme arasında birbirini etkileyen bir mekanizma mevcuttur. Özellikle mevduat banklarındaki krediler büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Katılım bankalarının bu mekanizma içindeki rolü zayıftır ve büyüme ile uzun dönemli ilişkisi yoktur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kutlu, M., & Karamustafa, O. (2021). Katılım Bankalarının Ekonomik Büyümede Rolü: Mevduat Bankaları İle Karşılaştırmalı Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3025–3034. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/957

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri