Kısıtlar Teorisi-Düşünce Süreçleri İle Bireylerin Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Nedenlerinin Analizi

Yazarlar

  • Burcu Yumurtacı Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş., Kozyatağı, İstanbul, Türkiye
  • Fatma Serab Onursal İstanbul Ticaret Üniversitesi, Küçükyalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Bireysel Emeklilik Sistemi- Kısıtlar Teorisi- Düşünce Süreçleri

Özet

Amaç – Süreç geliştirme yollarından biri olan Kısıtlar Teorisi, tüm sektörlere, bir işletmede yaşanan tüm süreçlere uygulanabilmektedir. Bu çalışma ile bireysel emeklilik sisteminden ayrılma oranlarındaki artışın engellenebilmesi için yapılması gerekenlere yönelik karar verme sürecinin nasıl değişmesi gerektiği, Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri uygulaması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılma oranlarını etkileyen şimdiki duruma ilişkin kısıtlar incelenmiştir. Yöntem – Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri, Emeklilik Gözetim Merkezi Araştırma ve Anket Merkezi tarafından yürütülen bireysel emeklilik sisteminden ayrılan katılımcıların algısını ölçmek amacıyla yapılan anket çalışmalarına uygulanmıştır. 01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arasında 629 bireysel emeklilik katılımcısı ile yapılan anket çalışmaları dikkate alınmıştır. Bulgular – Sistemden ayrılmaların kök nedenlerine ulaşılmış ve kısıtların nasıl değişeceği ve neye dönüşeceğine ilişkin fikirler ortaya konulmuştur. Tartışma – Mevcut durum Düşünce Süreçlerindeki araçlardan Şimdiki Gerçeklik Ağacı ile tespit edilmiş, kök nedenler bulunarak Buharlaşan Bulut aracı ile nasıl yok edilebileceği üzerine enjeksiyonlar yapılmıştır. Hedefler, Gelecek Gerçeklik Ağacı aracılığı ile gösterilmiştir. Karşılaşılacak olası negatif etkilere karşı neler yapılması gerektiği istenen etkiye nasıl döndürülebileceği Ön Gereksinim ve Geçiş Ağaçlarında anlatılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yumurtacı, B., & Onursal, F. S. (2021). Kısıtlar Teorisi-Düşünce Süreçleri İle Bireylerin Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Nedenlerinin Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3269–3282. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/975

Sayı

Bölüm

Makaleler