Türkiye Hazır Giyim Sektörünün Sorunları, Çözüm Önerileri ve Rekabet Gücü

Yazarlar

  • Muhittin Adıgüzel İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Türkiye Hazır Giyim Sektörü- Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler- Rekabet Gücü

Özet

Amaç: Türkiye hazır giyim sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve rekabet gücünün belirlenmesi. Tasarım/Yöntem/Yaklaşım: Hazır giyim ve konfeksiyon ile ilgili literatür ve ikincil kaynaklar incelenmiş ve İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği bir çalıştay gerçekleştirilerek sektör sorunları ve çözüm önerileri irdelenmiştir. Sektördeki firma yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün uluslararası rekabet gücü “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler” (AKÜ) yöntemi ile ölçülmüş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bulgular: Sektörün başta gelen sorunları ortaya konulmuştur. Türkiye hazır giyim sektörünün 2005-2018 yılları arasındaki rekabet gücünü ifade eden AKÜ indeks değerlerine bakıldığında hazır giyim sektörünün genel çerçevede rekabet gücünün olduğu görülmektedir. Tartışma: Devlet ve sektörün birlikte; üretim maliyetlerini düşürecek, uluslararası rekabet gücünü arttıracak vergi, SGK primleri, enerji maliyetleri, yatırım, teknoloji, ar-ge, üretim ve yeni pazarlar oluşturulması ile ilgili politika ve uygulamaları geliştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Adıgüzel, M. (2021). Türkiye Hazır Giyim Sektörünün Sorunları, Çözüm Önerileri ve Rekabet Gücü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3485–3504. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/989

Sayı

Bölüm

Makaleler