Konaklama İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği

Yazarlar

  • Olcay Özışık Yapıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokul, Samsun, Türkiye
  • Aybike Tuba Özden Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu, Samsun, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1251

Anahtar Kelimeler:

Konaklama işletmeleri- Dijital pazarlama- Web site özellikleri- Sosyal medya

Özet

Amaç – Günümüzde tüketiciler, internette daha çok vakit geçirmekte ve araştırma yapmaktadırlar.  Tüketicilerin yaptıkları bu araştırmaların, karar verme süreçlerinde etkili olduğu söylenebilir. İşletmeler, tüketicilerle iletişimde kalmayı ve onların satın alma karar süreçlerini etkilemeyi hedeflemektedirler ve bu nedenle dijital pazarlama faaliyetlerine önem vermelidirler. Bu çalışmada, Samsun’da yer alan konaklama işletmelerinin web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının içerik analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem – Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tespit edilen konaklama işletmeleri, Samsun ilinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi almış olan işletmelerdir. Araştırma kapsamında 26 konaklama işletmesi; kaliteli web sitesi, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya etkinliği, mobil cihaz dostu web sitesi ve e-posta pazarlaması ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre, konaklama işletmelerinin çoğunun web sayfalarının güncel olmadığı ancak mobil cihazlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu işletmelerin çoğunun Facebook ve Instagram sosyal medya hesapları bulunduğu görülmüştür.

Tartışma – Araştırma sonuçlarına göre konaklama işletmelerinin çoğunun web sayfalarının güncel olmadığı ancak mobil cihazlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu işletmelerin çoğunun Facebook ve Instagram sosyal medya hesapları bulunduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda işletmelere ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve gelişmiş şehridir. Samsun’da yer alan konaklama işletmelerinin web sitelerinin değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma söz konusu değildir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özışık Yapıcı, O., & Özden, A. T. . (2021). Konaklama İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2129–2145. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1251

Sayı

Bölüm

Makaleler