İstanbul’da Faaliyet Gösteren Müze Restoran ve Kafelere Yönelik Çevrimiçi Ziyaretçi Yorumlarının İncelenmesi

Yazarlar

  • Ecem İnce Karaçeper İstanbul Kent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1822

Anahtar Kelimeler:

Müze Restoran ve Kafeler- Kültürel Miras

Özet

Amaç – Yeni nesil müze restoran ve kafeler, geleneksel müze anlayışını modernleştirerek, ziyaretçilere daha etkileşimli ve keyifli bir deneyim sunmayı amaçlayan bir trendi ifade etmektedir. Bu gelişim, müzeleri sadece sergiler ve koleksiyonlar sunan yerler olmaktan çıkarmaktadır. Ziyaretçilere daha geniş bir kültürel etkileşim ve eğlence deneyimi sunmayı hedefleyen birtakım stratejileri içermektedir. Bu çalışma, İstanbul'da faaliyet gösteren müze restoran ve kafe işletmelerinde ziyaretçi deneyimlerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem – Yeni nesil müzecilik anlayışı, Türkiye genelinde daha önce araştırılmamış bir kavramdır. İstanbul ili özelinde ilk kez ele alınmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2011-2023 yılları arasında aktif olarak hizmet sağlayan 12 farklı müze restoran ve kafe işletmesi değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden arşiv, belge tarama ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Bulgular – Çalışmada, Python bazlı bir uygulama aracılığı ile Google yorumlarda yer alan içerikler elde edilmiştir. Veriler, Microsoft Power BI programı ile analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir. Çalışma neticesinde, hangi temaların daha çok ilgi çektiği ve hangi alanlarda eksiklik olduğu detaylıca ortaya konulmuştur. Tartışma – Müze restoranlar, kültür, tarih ve gastronomiyi bir araya getiren özel mekanlardır. Yapılan analizler ve edinilen deneyimler, ziyaretçi yorumlarında sıkça vurgulanan ana temaları, lezzetli yemekler, atmosferin kalitesi ve üst düzey servis gibi başlıklar altında özetlemektedir. Bu bulgular, sürdürülebilir bir kültürel mirasa sahip olmanın yanı sıra, gelecekteki projelerin daha başarılı olabilmesi için de önemli bir temel oluşturacaktır.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

İnce Karaçeper, E. (2024). İstanbul’da Faaliyet Gösteren Müze Restoran ve Kafelere Yönelik Çevrimiçi Ziyaretçi Yorumlarının İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 752–762. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1822

Sayı

Bölüm

Makaleler