Politik Pazarlama Karmasına Kavramsal Ve Güncel Bir Bakış

Yazarlar

  • Kadri Gökhan Yılmaz Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Pazarlama- Politik pazarlama- politik pazarlama karması

Özet

Politik pazarlama kapsamında seçmenin karar verme süreci, pazarlamanın özünde yaşanan değişime paralel olarak yıllar içerinde ciddi anlamda farklılaşmaya uğramıştır. Bu durum karşısında seçmeni arzu edilen yönde hareket ettirebilmek amacıyla politik pazarlama da kendini güncellemek durumunda kalmıştır. Son yıllarda, gerek ulusal, gerek bölgesel ve gerekse küresel anlamda yaşanan ve etkileri itibariyle tüm dünyayı ilgilendiren siyasal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler ortaya çıkmıştır. Kitlelerin birbirini etkileme gücüne sahip olduğu, bilginin çığ gibi büyümekle kalmayıp erişim açısından son derece kolay hale geldiği bir ortamda seçmenin karar verme noktasında etkileyen sayısız faktör olduğu gerçeği de her geçen gün ağırlığını iyice hissettirmektedir. Çalışma kapsamında, politik pazarlama karması elemanlarının kompleks yapısına yönelik değişim olgusu dikkate alınmıştır. Karma elemanlarının güncel kavramsal boyutu ortaya konmaya çalışılmıştır. Her biri ayrı bir çalışma konusu olacak karma elemanlarının farklılığı ve özgünlüğü vurgulanmaya ve kavramsal bir çerçeve ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, K. G. (2021). Politik Pazarlama Karmasına Kavramsal Ve Güncel Bir Bakış. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 413–431. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/300

Sayı

Bölüm

Makaleler