İş Hayatında Presenteeism: Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Ebru Arslaner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Eskişehir, Türkiye
  • Yasin Boylu Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Presenteeism- absenteeism- otel işletmeleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, işletmelerde sıklıkla karşılaşılan presenteeism sorununu irdelemek ve bu soruna yönelik otel işletmelerinde bir değerlendirme yapmaktır. Çalışanların hasta olmalarına rağmen işe devam etmeleri ve verimsiz çalışmaları olarak değerlendirilen presenteeism, verimsiz çalışmaya bağlı olarak işletmeler için büyük maliyetlere neden olmaktadır. Bu durum emek-yoğun özellik gösteren otel işletmelerinde de ortaya çıkmaktadır. Otel işletmelerinde insan ilişkilerinin yoğunluğundan kaynaklı stresli çalışma ortamının, uzun çalışma saatlerinin ve vardiyalı çalışma düzeninin presenteeismi artıran faktörler olduğu düşünülmektedir. İşletmeler, çalışan memnuniyetini ön planda tutan uygulamalar, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını iyileştirecek önlemler alarak presenteeism sorununa yönelik çözümler üretebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Arslaner, E., & Boylu, Y. (2021). İş Hayatında Presenteeism: Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4), 123–136. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/273

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri