İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Güler Sağlam Arı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Beşevler 06500 Ankara, Türkiye
  • Yasin Boylu Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Gölbaşı 06830 Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İnsan kaynakları yönetimi- bibliyometrik analiz- İK’ nin rolleri- HRdergi- Capital

Özet

Bu çalışmanın amacı, iş dünyasına yönelik olarak yayınlanan iş ve yönetim dergileri ile insan kaynakları yönetimi alanında yayınlanan dergiler üzerinden, İKY alanında ilgi gören konular ve İK bölümlerinin işletmelerdeki yeri, rolü ve önemine ilişkin söylemlere dair bir durum tespiti yapmaktır. Araştırmanın veri setini, HRdergi ve Capital dergilerinde 2003–2012 yılları arasında, başlık ve içeriklerinde İKY alanına ilişkin konuların yer aldığı yazılar oluşturmaktadır. Çalışmada ilgi gösterilen konuların yıllara göre gelişimini belirlemek amacıyla bibliyometrik analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda HRdergi’de davranışsal süreçler, kadrolama ve İK geliştirme konularında, Capital dergisinde ise davranışsal süreçlere artan bir biçimde yer verildiği gözlenmiştir. İK’nın işletmelerdeki yeri, rolü ve önemi açısından ise, İK’nın stratejik ortaklığının üst yönetime ve diğer bölümlere “ispatlanması” İK’nın “pazarlanması” gibi ifadelerle İK yöneticilerinin “yapması gerekenleri” vurgulayan yazıların yer aldığı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sağlam Arı, G., & Boylu, Y. (2021). İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 123–142. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/252

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri