Aşırı Rol Yükü: Neden-Sonuç Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Günay Erol Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksekokulu Nevşehir, Türkiye
  • Yasin Boylu Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Aşırı rol yükü- iş-aile yaşamı- rol çatışması

Özet

Bu çalışmanın amacı aşırı rol yükü kavramını ve kapsamını inceleyerek, aşırı rol yükünün nedenlerinin ve sonuçlarının, bireylerin iş ve iş yaşamı dışındaki etkilerine değinmektir. Rol taleplerinin fazlalığı karşısında zamanın yetersiz olarak algılanması olarak değerlendirilen aşırı rol yükü, bireylerin iş yaşamı ile birlikte iş ile ilgili olmayan yaşamına da önemli etkileri olan bir faktör olmaktadır. İş yaşamının getirdiği roller ve diğer roller, zamanın kısıtlı olması ile birlikte aşırı rol yükünü ortaya çıkarmakta ve bu durum özellikle çalışan bireylerin iş, aile ve bireysel yaşantısı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Bu yüzden aşırı rol yükünün anlaşılması ve buna yönelik tedbirler alınması, bireysel olmasının yanında örgütsel açıdan da önemli bir konu olarak görülmektedir. Çalışmada ayrıca aşırı rol yüküne karşı bireylere ve örgütlere yönelik bir takım öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Erol, G., & Boylu, Y. (2021). Aşırı Rol Yükü: Neden-Sonuç Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 154–169. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/333

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri